Dağlıq Şirvan Regional Təhsil İdarəsinin tabeliyində fəaliyyət göstərən məktəbəqədər təhsil müəssisələri

 

 

Şamaxı rayonu üzrə məktəbəqədərtəhsilmüəssisələri

 

 

N

Körpələr evi-uşaq bağçasının adı

 

Ünvan

 

Telefon

1

şəhər 1 saylı körpələr evi-uşaq bağçası

 

Şirvan küç, 2

 

  055-495-36-86

2

şəhər 2 saylı körpələr evi-uşaq bağçası

 

Şirvan küç, 30

 

 055-386-37-34

3

3 nömrəli uşaq bağçası

 

A.Məmmədağa küç,  61

 

  050-433-16-68

4

şəhər 4 saylı körpələr evi-uşaq bağçası

 

Şəhriyar qəsəbəsi

 

 055-784-87-85

5

Şəhər 5 saylı körpələr evi-uşaq bağçası

 

Şəhriyar qəsəbəsi

 

 051-869-70-64

6

şəhər 7 saylı körpələr evi-uşaq bağçası

 

S.Ə.Şirvani küç, 58

 

050-460-49-05

7

Kiçik Xınıslı körpələr evi-uşaq bağçası

 

N.Rəfibəyli küç, 4

 

055-423-38-06

8

Böyük Xınıslı körpələr evi-uşaq bağçası

 

Böyük Xınıslı kəndi

 

055-663-61-29

9

Göylər kənd körpələr evi-uşaq bağçası

 

Göylər kəndi

 

050-609-09-87

10

Həmyə kənd körpələr evi-uşaq bağçası

 

Həmyəli kəndi

 

050-882-20-91

11

 

II Cabanı kənd körpələr evi-uşaq bağçası

 

                          II Cabanı kəndi

 

051-633-38-19

12

Kələxana kənd uşaq bağçası

 

Kələxana kəndi

 

050-547-27-14

 

 

 

 

 

13

Meysəri kənd körpələr evi-uşaq bağçası

 

Meysəri kəndi

 

077-523-48-68

14

Miri kənd kənd körpələr evi-uşaq bağçası

 

Miri kənd kəndi

 

051-544-69-50

15

Məlikçobanlı kənd körpələr evi-uşaq bağçası

 

Məlikçobanlı kəndi

 

051-402-49-17

16

Quşcu kənd körpələr evi-uşaq bağçası

 

Quşçu kəndi

 

055-677-90-18

17

Çarhan kənd körpələr evi-uşaq bağçası

 

Çarhankəndi

 

 055-296-59-54

18

Əngəxaran kənd uşaq bağçası

 

Əngəxaran kəndi

 

055-339-18-61

19

M.Ə.Sabir adına qəsəbə körpələr evi-uşaq bağçası

 

Sabirqəsəbəsi

 

051-756-45-99

20

Mədrəsə qəsəbə körpələr evi-uşaq bağçası

 

Mədrəsəqəsəbəsi

 

050-422-65-15

21

Y.Məmmədəliyev adına qəsəbə uşaq bağçası

 

Y.Məmmədəliyev

adına qəsəbə

 

050-551-50-90

22

Şəhriyar qəsəbə 1 saylı körpələr evi-uşaq bağçası

 

Şəhriyar qəsəbəsi

 

050-405-03-17

                   

 

İsmayıllırayonuüzrəməktəbəqədərtəhsilmüəssisələri

 

 

N

Körpələrevi-uşaqbağçasınınadı

 

Ünvan

 

Telefon

1

şəhər 1 nömrəlikörpələreviuşaqbağçası

 

C.Məmmədovküçəsi

 

070-516-69-99

2

şəhər 2 nömrəlikörpələreviuşaqbağçası

 

Micankəndi

 

070-514-45-72

3

şəhər 3 nömrəlikörpələreviuşaqbağçası

 

                         H. Zərdabiküç.

 

051-745-59-23

4

Cülyankənduşaqbağçası

 

Cülyankəndi

 

051-599-08-37

5

Gəraybəylikəndkörpələreviuşaqbağçası

 

Gəraybəylikəndi

 

055-762-24-57

6

 

Quşencəkənduşaqbağçası

 

Quşencəkəndi

 

050-974-37-19

7

Sumağallıkənduşaqbağçası

 

Sumağallıkəndi

 

055-893-04-24

8

Talıstankənduşaqbağçası

 

Talıstankəndi

 

099-895-95-80

9

Təzəkəndkəndkörpələreviuşaqbağçası

 

Təzəkəndkəndi

 

070-936-83-26

10

Xəlillikənduşaqbağçası

 

Xəlillikəndi

 

050-572-62-70

 

 

 

Ağsurayonuüzrəməktəbəqədərtəhsilmüəssisələri

 

 

N

Körpələrevi-uşaqbağçasınınadı

 

Ünvan

 

Telefon

1

1 saylıkörpələrevi-uşaqbağçası

 

H.Əliyevküç, 123

 

050-428-60-61

2

2 saylıkörpələrevi-uşaqbağçası

 

X.Natəvanküç, 3

 

050-547-29-57

3

3 saylıuşaqbağçası

 

            M.Ə. Rəsulzadəküç, 34

 

055-215-73-34

4

Nərgizuşaqbağçası

 

                C. Şərifovküç, 8

 

050-587-89-84

5

Qərənfilkörpələrevi-uşaqbağçası

 

M.Hüseynküç, 16

 

055-325-66-98

6

X.AbdulllayevadınaQaraqoyunlukəndkörpələrevi-uşaqbağçası

 

Qaraqoyunlukəndi

 

055-350-20-04

7

Xanbulaqkənduşaqbağçası

 

Xanbulaqkəndi

 

055-706-51-45

8

Çiynikənduşaqbağçası

 

Çiynikəndi

 

055-782-18-39

 

Qobustanrayonuüzrəməktəbəqədərtəhsilmüəssisələri

 

 

N

Körpələrevi-uşaqbağçasınınadı

 

Ünvan

 

Telefon

1

şəhər 1 saylıuşaqbağçası

 

M.Ə.Sabirküçəsi

 

050-496-65-35

2

şəhər 2 saylıuşaqbağçası

 

M.Ə.Sabirküçəsi

 

070-602-93-93

3

şəhər 3 saylıuşaqbağçası

 

B.Qəribovküçəsi

 

077-581-94-97

4

şəhər 4 saylıuşaqbağçası

 

H.Əliyevprospekti

 

070-590-02-21

5

Sündükənduşaqbağçası

 

Sündükəndi

 

051-842-37-13

6

Xilmillikənduşaqbağçası

 

Xilmillikəndi

 

050-562-92-46

7

Çuxanlıkənduşaqbağçası

 

Çuxanlıkəndi

 

050-307-49-57