Topçu kənd tam orta məktəbi

Ünvan: İsmayıllı rayon Topçu kəndi

Telefon: 289-02-52

Qurbanəfəndi kənd tam orta məktəbi

Ünvan: İsmayıllı rayon Qurbanəfəndi kəndi

Telefon: 283-32-35

Lahıc qəsəbə tam orta məktəbi

Ünvan: İsmayıllı rayon Lahıc qəsəbəsi

Telefon: 287-72-19

Basqal qəsəbə tam orta məktəbi

Ünvan: İsmayıllı rayon Basqal qəsəbəsi

Telefon: 0202876291

Tircan kənd tam orta məktəbi

Ünvan: İsmayıllı rayon Tircan kəndi

Telefon: 0202844254

Qalacıq kənd tam orta məktəbi

Ünvan: İsmayıllı rayon Qalacıq kəndi

Telefon: 0202898247

Diyallı kənd tam orta məktəbi

Ünvan: İsmayıllı Diyallı kəndi

Telefon: 0202899289

Hacıhətəmli kənd tam orta məktəbi

Ünvan: İsmayıllı rayon Hacıhətəmli kəndi

Telefon: 0202843271

Təzəkənd kənd tam orta məktəbi

Ünvan: İsmayıllı rayon Təzəkən kəndi

Telefon: 0202872217

Qalınçaq kənd tam orta məktəbi

Ünvan: İsmayıllı rayon Qalınçaq kəndi

Telefon: 0202893225

Talıstan kənd tam orta məktəbi

Ünvan: İsmayıllı rayon Talıstan kəndi

Telefon: 289-32-25

Quşencə kənd tam orta məktəbi

Ünvan: İsmayıllı rayon Quşencə kəndi

Telefon: 289-22-13

Sulut kənd tam orta məktəbi

Ünvan: İsmayıllı rayon Sulut kəndi

Telefon: 284-90-27

Zərnava kənd tam orta məktəbi

Ünvan: İsmayıllı rayon Zərnava kəndi

Telefon: 284-93-14

Aşıqbayram kənd tam orta məktəbi

Ünvan: İsmayıllı rayon Aşıqbayram kəndi

Telefon: 283-42-68