Məktəbə  hazırlıq

     
1 Şəhər  1 saylı tam orta məktəb  Şamaxı şəhər A.Əhmədov küçəsi 3
2 Şəhər  2 saylı tam orta məktəb  Şamaxı şəhər, Şəhriyar  küçəsi 21
3 Şəhər  3 saylı tam orta məktəb  Şamaxı şəhər, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi 25
4 Şəhər  6 saylı tam orta məktəb  Şamaxı  şəhər, S.Ə.Şirvani küçəsi61
5 Şəhər  9  saylı tam orta məktəb  Şamaxı  şəhər, A.Məmmədağa küçəsi 56
6 Şəhər  10 saylı tam orta məktəb  Şamaxı  şəhər,  H.Z.Şirvani küçəsi 12
7 İnşaatçı  qəsəbə  tam orta məktəb  Şamaxı  şəhər,  Dədə Qorqud  küçəsi 21
8 Sabir qəsəbə tam orta məktəb  Sabir qəsəbəsi
9 Şəhriyar qəsəbə tam orta məktəb  Şəhriyar qəsəbə 
10 Mədrəsə qəsəbə tam orta məktəb   Mədrəsə qəsəbə
11 Göylər kənd 1 saylı tam orta məktəb  Göylər kəndi 
12 Göylər kənd 2 saylı tam orta məktəb  Göylər kəndi 
13 Məlikçobanlı  kənd tam orta məktəb  Məlikçobanlı kəndi 
14 Quşçu kənd tam orta məktəb  Quşçu kəndi
15 Bağırlı kənd tam orta məktəb  Bağırlı kəndi 
16 Bağırlı-Dağ kənd tam orta məktəb  Bağırlı-Dağ kəndi 
17 Hacıqədirli kənd t/o məktəb Hacıqədirli kəndi 
18 II Çaylı kənd ü\o məktəb II Çaylı kəndi 
19 Məlhəm kənd t/o məktəb Məlhəm kəndi 
20 I Çaylı kənd t/o məktəb I Çaylı kəndi 
21 Həmyəli kənd t/o məktəb Həmyəli kəndi
22 Nüydü kənd t\o mətəb Nüydü kəndi 
23 Qurdtəpə kənd t/o məktəb Qurdtəpə kəndi
24 Laləzar kənd ü/o məktəb Laləzar kəndi 
25 Saqiyan kənd t/o məktəb Saqiyan kəndi 
26 Qaravəlli kənd t/o məktəb Qaravəlli kəndi 
27 Çıraqlı kənd ü/o məktəb Çıraqlı kəndi
28 Çuxuryurd kənd t/o məktəb Çuxuryurd kəndi 
29 Avaxıl kənd t/o məktəb Avaxıl kəndi 
30 Meysəri kənd t/o məktəb Meysəri kəndi
31 Ovculu kənd t/o məktəb Ovculu kəndi 
32 Muğanlı kənd t/o məktəb Muğanlı kəndi 
33 Əngəxaran kənd t/o məktəb Əngəxaran kəndi 
34 Çarhan kənd ü/o məktəb Çarhan kəndi 
35 Qızmeydan kənd t/o məktəb Qızmeydan kəndi 
36 Çarhan kənd t/o məktəb Çarhan kəndi 
37 Mərzəndiyə kənd t/o məktəb Mərzəndiyə kəndi 
38 Qəleybuğurd kənd t/o məktəb Qəleybuğurd kəndi 
39 Məlcək kənd ü/o məktəb Məlcək kəndi 
40 Mirikənd kənd t/o məktəb Mirikənd kəndi 
41 Nağaraxana kənd t/o məktəb Nağaraxana kəndi 
  СƏMİ:             41