Qurdtəpə kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Şamaxı rayonu,Qurdtəpə kəndi

Telefon: 020-267-82-84 055-230-01-75

Saqiyan kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Şamaxı rayonu,Saqiyan kəndi

Telefon: 020-267-70-66 050-611-98-41

B.Niftaliyev adına Şirvan kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Şamaxı rayonu,Şirvan kəndi

Telefon: 050-535-71-10

Məlçək kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Şamaxı rayonu,Məlçək kəndi

Telefon: 050-381-01-16

H.Həmidov adına Şərədil kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Şamaxı rayonu,Şərədil kəndi

Telefon: 020-266-80-07 055-750-78-62

R.Soltanov adına Böyük Xınıslı kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Şamaxı rayonu,Böyük Xınıslı kəndi

Telefon: 020-267-03-62 050-627-07-15

Çıraqlı kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Şamaxı rayonu,Çıraqlı kəndi

Telefon: 051-957-78-53

Cabanı kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Şamaxı rayonu,Cabanı kəndi

Telefon: 050-393-86-24

Həmyəli kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Şamaxı rayonu,Həmyəli kəndi

Telefon: 050-525-50-73

Pirbəhli kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Şamaxı rayonu,Pirbəhli kəndi

Telefon: 070-926-98-82

II Çaylı kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Şamaxı rayonu,II Çaylı kəndi

Telefon: 020-267-61-39 051-756-30-83

Laləzar kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Şamaxı rayonu,Laləzar kəndi

Telefon: 020-269-86-80 055-588-34-13

A.Qeybullayev adına Çarhan kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Şamaxı rayonu,Çarhan kəndi

Telefon: 020-267-21-94 050-372-58-18

C.Süleymanov adına Sabirli kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Şamaxı rayonu,Sabirli kəndi

Telefon: 055-598-83-84 070-668-26-29

G.İsayev adına Sis kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Şamaxı rayonu,Sis kəndi

Telefon: 020-266-30-16 051-716-03-92